Online-Streitbeilegung

 

Internetowe rozstrzyganie sporów: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR), którą można znaleźć pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Klient ma możliwość korzystania z platformy ODR w celu rozstrzygania sporów. Adres e-mail firmy Lebara to [email protected]

 

Postępowanie rozjemcze przed konsumenckim biurem mediacyjnym ds. telekomunikacji federalnej agencji ds. sieci (Bundesnetzagentur): w przypadku sporu dotyczącego należytego spełnienia zobowiązań przez firmę Lebara, które dotyczy warunków lub wykonania umowy o udostępnienie sieci lub usług i podlega przepisom §§ 43a, 43b, 45 do 46 ustawy o telekomunikacji lub rozporządzeniom z mocą ustawy opartym na tych przepisach i § 84 ustawy o telekomunikacji lub rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach komórkowych w Unii Europejskiej lub artykułowi 4 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (UE) 2015/2120 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 25 listopada 2015 r. o dostępie do otwartego Internetu i zmianie dyrektywy 2002/22/EG w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników oraz rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach komórkowych w Unii Europejskiej, zgodnie z § 47a ustawy o telekomunikacji klient może poprzez złożenie wniosku wszcząć postępowanie rozjemcze przed konsumenckim biurem mediacyjnym ds. telekomunikacji federalnej agencji ds. sieci, skrytka pocztowa 8001, 53105 Bonn (telefon 030/22480-590, faks 030/22480-518, e-mail:[email protected]) Bliższe informacje na temat postępowania rozjemczego oraz mający zastosowanie regulamin można znaleźć na stronie internetowej federalnej agencji ds. sieci pod adresem www.bundesnetzagentur.de w sekcji „telekomunikacja”, pozycja „mediacje konsumenckie”. Firma Lebara weźmie udział w tym postępowaniu rozjemczym.