Online-Streitbeilegung

 

Soluționarea online a conflictelor: Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă destinată soluționării online a conflictelor (platformă OS), care poate fi accesată la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Astfel, clientul beneficiază de posibilitatea folosirii platformei OS în scopul soluționării conflictelor. Adresa de e-mail a Lebara: [email protected]

 

Procedura de soluționare premergătoare Oficiului de Protecție a Consumatorului din Germania - domeniul telecomunicații a Agenției Federale Germane: În cazul survenirii unui conflict cu privire la îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor de către Lebara, care derivă din condițiile contractuale sau din îndeplinirea contractului, în ceea ce privește furnizarea rețelei sau a serviciilor, clientul este îndreptățit la solicitarea inițializării procedurii de soluționare a conflictelor, conform prevederilor din articolul 47a a Legii Telecomunicațiilor din Germania. Clientul este îndreptățit la solicitarea unei astfel de măsuri în baza următoarelor: prevederile articolelor § 43a, 43b, 45 - 46 din Legea Telecomunicațiilor din Germania sau a dispozițiilor legale bazate pe prevederile legale menționate și a prevederilor articolului 84 din Legea Telecomunicațiilor din Germania; Regulamentul (UE) Nr. 531/2012 a Parlamentului European și al Consiliului din 13. iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii; prevederile articolului 4 paragrafele 1, 2 și 4 din Regulamentul (UE) Nr. 2015/2120 a Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii. Solicitarea menționată poate fi comunicată Oficiului Federal German de Protecție a Consumatorului, adresa: Postfach 8001, 53105 Bonn (Telefon (+49) 030/22480-590, fax (+49) 030/22480-518, E-mail: [email protected]) Pentru mai multe informații privind soluționarea conflictelor și despre această introducere, precum și despre prevederile legale aplicabile cu privire la soluționarea conflictelor, vă rugăm accesați pagina web a Oficiului Federal German de Protecție a Consumatorului la adresa www.bundesnetzagentur.de secțiunea „Telecomunicații“ meniul „Protecția consumatorului“. Lebara va participa în procedura de soluționare a conflictelor.

Înregistrați-vă și veți beneficia de convorbiri nelimitate în cadrul rețelei Lebara din Germania. Minutele gratuite sunt valabile timp de 5 zile, în cazul încărcărilor în valoare de 5€, timp de 10 zile în cazul încărcărilor în valoare de 10€ sau de 15€ resp. timp de 30 de zile în cazul încărcărilor în valoare minimă de 20€ sau mai mult. După expirarea intervalelor menționate sunt aplicate tarifele standard (plus taxa de conectare de 15 ct /apel efectuat, achitată o singură dată).