Forretningsbetingelser

1 - Aftalen

1.1 Du har indgået en aftale med Lebara Limited om køb af taletid/abonnement, og aftalen afvikles bl.a. på baggrund af nedennævnte vilkår, som du bedes gennemlæse. Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter. Produktspecifikke vilkår går forud for de generelle forretningsvilkår. Lebara Aps behandler betalinger og refundering på vegne af Lebara Limited.

2 - Sådan fungerer det

2.1 Du betaler for dit specifikke forbrug, herunder taletid, et abonnement, SMS, MMS og mobildata. Hver gang du ringer eller sender SMS, MMS eller benytter mobildata, fratrækkes et beløb din saldo. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din saldo. Har du købt et abonnement, trækkes dit forbrug fra det inkluderede indhold.

2.2 Når din saldo er 0 kr, kan du ikke længere foretage opkald eller benytte andre tjenester. Selv om der kun er 0 kr på din konto kan du fortsat modtage opkald og SMS, ligesom viderestilling til din telefonsvarer fortsat vil være aktiv. Du vil også stadig kunne foretage nødopkald til 112.

3 - Det får du

3.1 Taletid/abonnementer fra Lebara kan bruges døgnet rundt, indenfor gyldighedsperioden (jævnfør pkt. 3), anvendes til:

 • Opkald til fastnettelefoner i Danmark og udlandet.
 • Opkald til mobiltelefoner i Danmark og udlandet.
 • Opkald til din telefonsvarer.
 • Afsendelse af SMS.
 • Afsendelse af MMS.
 • Brug af mobildata.
 • Viderestilling til danske numre.
 • Konferencekald.

3.2 Taletid/abonnementer fra Lebara kan IKKE anvendes til:

 • Opkald til 900-numre.
 • Opkald til højtakserede og gratis numre i udlandet.
 • Udgående opkald, når din saldo er 0 kr. - dog undtaget opkald til nødtelefonen 112.

3.3 Disse services tilbydes uden ekstra gebyrer:

 • A-nummervisning.
 • Telefonsvarer. Bemærk dog, at det koster normal minuttakst at aflytte beskeder.
 • Banke på.
 • Hemmeligt nummer.
 • Modtagelse af opkald og SMS fra indland og udland fra mobil- og fastnettelefoner. Bemærk dog, at vi ikke kan garantere modtagelse af SMS fra udlandet, såfremt vi ikke har en aftale med afsenderens mobilselskab.
 • SMS-beskeder vil blive forsøgt leveret i 3 dage, hvis modtagerens telefon er slukket eller lignende.

4 - Gyldighedsperiode og opsigelse.

4.1 Ikke-aktiverede SIM-kort er gyldige i 2 år i henhold til den trykte label på startpakken.

4.2 Aktiverede SIM-kort har følgende gyldighedsperiode: Du skal gennemføre mindst én fakturerbar tjeneste der påvirker din saldo, i løbet af 180 dage. For hver gang der gennemføreres en fakturérbar tjeneste, forlænges perioden med 180 dage. Efter de 180 dage vil SIM-kortet, og dermed telefonnummeret, blive lukket og kan ikke åbnes igen. Når et nummer er lukket, mister du rettighederne til mobilnummeret.
En fakturérbar tjeneste er en af følgende:

 • Foretagne opkald, som betales ud fra saldoen på dit nummer.
 • Afsendte SMS, som betales ud fra saldoen på dit nummer.
 • Brug af mobildata, som betales ud fra saldoen på dit nummer.
 • Enhver optankning med taletid.
 • Enhver optankning med en taletidspakke/abonnement eller en datapakke.
 • Enhver roaming tjeneste.

4.3 Såfremt dit nummer udløber eller flyttes til andet selskab, kan evt. restsaldo refunderes indenfor 1 år fra udløbsdatoen. Hvis du ønsker evt. restsaldo udbetalt, så kontakt venligst kundeservice. Skal restsaldo overføres til en udenlandsk bankkonto, skal du selv betale et eventuelt gebyr for overførslen.
Startsaldoen på nummeret samt eventuelle bonusbeløb kan ikke udbetales eller overføres til et andet Lebara nummer.

4.4 Ved nummerportering/flytning til Lebara er gyldighedsperioden gældende fra den dag nummeret er overgået til Lebara og derved gælder de samme betingelser vedr. gyldighed og lukning som ved køb af et mobilnummer direkte fra Lebara.

4.5 Ønsker du at opsige (lukke) dit nummer, bedes du rette henvendelse til vores kundeservice. Vi anbefaler, at du giver os besked om opsigelse skriftligt, så du kan dokumentere din henvendelse. Vær opmærksom på, at dit nummer ikke kan porteres til andre selskaber, hvis det er opsagt.

4.6 Du kan få et abonnement/taletidspakke byttet til kredit. Du skal sende en mail til kundeservice. Mailen skal indeholde telefon nummer, SIM-kort nummer og gyldigt ID med billede. ID skal fremsendes krypteret med separat fremsendt kodeord. Ombytningen til kredit beregnes lineært. Hvis der er gået 27 dage fra aktivering af en 30 dages pakke indsættes der 10% af pakkens oprindelige købspris som kredit. Kreditten kan bruges til at ringe for, chat services, tog billetter, andre pakker, etc..

5 - Priser

5.1 For aktuelle priser, se venligst her

5.2 Priserne er gældende pr. påbegyndt minut. For roaming gælder særlige vilkår, se disse. Lebara fakturerer dig IKKE for opkaldsforsøgsafgift. Bemærk at der er maksimal taletid på 120 minutter pr. opkald, hvis opkaldet kun takseres med opkaldsafgift, dvs. 1,29 kr.

5.3 For mobildata gælder: Første 100 KB pr. nummer pr. dag er gratis. Efter takseres du pr. KB.

6 - SMS vilkår

6.1 SMS-beskederne må ikke være maskinelt afsendte, sendes som en serie af identiske SMS beskeder til samme modtager, bruges til chikane, hvor der spammes til enkeltpersoner eller grupper, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring.

6.2 En SMS defineres som 160 anslag. Du kan se på din telefon, hvor mange SMS’er en besked fylder, mens du skriver den. Bemærk at specialtegn, smileys, etc. oftest vil tælle som flere anslag pr. symbol. Laver du en smiley i SMS'en skifter antal anslag sig til 70 fordi smileys fylder flere tegn, og du har derfor færre tegn til rådighed i SMS'en.

7 - Mobildata

7.1 Som kunde hos Lebara har du som standard adgang til brug af mobildata, såfremt din mobiltelefon understøtter denne service. For at kunne bruge mobildata skal du først sørge for at din mobiltelefon har den korrekte opsætning, se mere om dette på www.lebara.dk under “Hjælp”.

7.2 Hastigheden på mobildata i et givent område afhænger bl.a. af din fysiske placering, antal samtidige brugere, og eventuelle dækningsmæssige hindringer som f.eks. skovområder og bakker. .
Vi tilbyder 4G mobildata.

7.3 Lebara benytter Telenors netværk i Danmark, og kan dermed tilbyde dækning i 99% af landet. Dækningen og datahastigheden i et givent område afhænger bl.a. af din fysiske placering, antal samtidige brugere, og eventuelle dækningsmæssige hindringer som f.eks. skovområder og bakker.

8 - Optankningsmuligheder

8.1 Du kan tanke op døgnet rundt, alle dage inkl. søn- og helligdage, og det indbetalte beløb tillægges straks din saldo.

 • Du kan tanke op på følgende måder:
 • Med taletid købt hos en forhandler: Ring til 50101234 og vælg mulighed 2.
 • Online: På MyLebara på www.lebara.dk.
 • Over telefonen med VISA eller Mastercard: Ring til 50101234 og vælg mulighed 2.

9 - Saldoinformation

9.1 Du kan til enhver tid informere dig om din saldo ved hjælp af følgende muligheder:

 • På MyLebara på www.lebara.dk.
 • Via SMS med ordet “balance” til 5010.
 • Ved opkald til 50101234.

9.2 Lebara sender dig en SMS indenfor 24 timer efter, din saldo kommer under 25 kr. Du vil også modtage denne SMS, selvom du evt. har en taletidspakke/abonnement aktiveret på dit nummer.

10 - Roaming - Udlandstelefoni

10.1 - Tilmelding Alle Lebara telefonnumre er automatisk tilmeldt udenlandstelefoni. 

10.2 - Afregning Forbrug af mobildata i udlandet afregnes med det samme og betales ud fra saldoen på din Lebara taletidskonto. Du kan bruge mobildata via en af vores roamingpartneres netværk, så længe der er saldo på din taletidskonto eller du er tilmeldt automatisk betaling.
Bemærk: Adgang til mobildata i udlandet afhænger af, hvilke operatører vi har roamingaftale med. Det er derfor ikke alle operatører i alle lande, der tilbyder mobildata til roamingkunder. Se hvilke lande du kan roame (bruge din mobiltelefon i udlandet) i her.
Ved højt forbrug i udlandet forbeholder Lebara sig retten til at lukke for roaming. Dette er dog ingen garanti imod misbrug, og hvis du mister din telefon i udlandet, er det dit eget ansvar at kontakte os for at få SIM-kortet spærret.

10.3 - DataKontrol Mobildata forbrugt i udlandet er underlagt DataKontrol. Det betyder, at din adgang til mobildata afbrydes, hvis der bruges for 450 kr. pr. måned. Dette sker for at forhindre misbrug og er i henhold til gældende lovgivning. Vær opmærksom på, at DataKontrol løber pr. kalendermåned, dvs. fra første dag i måneden til sidste dag i måneden. Rejser du hen over et månedsskifte, kan du derfor godt bruge mere end 450 kr. selvom din rejse er kortere end en måned.
Vi vil sende en SMS ved følgende scenarier:

 • Når en data session starter (Udover de inkluderede GB I EU hvis du har forudbetalt abonnement)
 • Når der er brugt 360 kr. (80%)
 • Når der er brugt 450 kr. (100%)

Skulle din adgang til mobildata blive afbrudt p.g.a. DataKontrol, kan du få fjernet blokeringen ved at kontakte vores kundeservice på +45 5010 1010.

10.4 -  Regler for fair use i EU-lande (undtaget i Danmark) Du skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget til at opkræve dig EU-takst for dit forbrug i andre EU-lande i følgende situationer:

 1. A. Dit forbrug i EU sker til andre formål end periodiske rejser i EU.
  B. Dit forbrug viser, at du ikke primært har forbrug i Danmark, og at du ikke primært opholder dig i Danmark.
  C. Du har brugt EU roaming, der ikke var inkluderet i dit produkt.
  D: Du har opbrugt dine internationale timer jvf. vores fair usage policy.

10.5 - Priser og taksering For roamingpriser og -zoner, se venligst her.
Dine opkald takseres forskelligt alt efter hvor i verden, du befinder dig. Når du foretager opkald i udlandet:

 • Indenfor Norden/EU til Norden/EU: Takseres for min. 30 sekunder, derefter pr. sekund.
 • Indenfor Norden/EU til alle andre zoner: Takseres pr. påbegyndt minut
 • Udenfor Norden/EU til alle zoner: Takseres pr. påbegyndt minut

Når du modtager opkald i udlandet:

 • Indenfor Norden og EU: Takseres pr. sekund
 • Udenfor Norden og EU: Takseres pr. påbegyndt minut

Lebara er uden ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed og udbud af tjenester mv. i udenlandske mobilnet.

11 -Automatisk Betaling

11.1 Tilmelding til automatisk betaling foregår ved, at du opretter dig som bruger af og logger ind på "MyLebara" på www.lebara.dk og vælger at slå automatisk betaling til. Her får du mulighed for at vælge et minimumsbeløb og et optankningsbeløb efter du er tilmeldt. Lebara ser på din saldo i forhold til minimumsbeløbet og sørger for, at det valgte optankningsbeløb overføres fra dit tilmeldte kreditkort til din taletidskonto.

11.2 Der foretages en optankning efter tilmelding første gang Lebara registrerer, at taletidssaldoen falder under minimumsbeløbet.
Ved tilmelding skal du oplyse kortinformationerne på det kreditkort, som pengene skal trækkes fra. Når der trækkes penge fra kortet vil du få besked via email.
Du accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling, samt at Adyen på vegne af Lebara gemmer kreditkortoplysningerne, så længe aftalen er aktiv.

11.3 Automatisk betaling kan til enhver tid afmeldes ved at logge ind på www.lebara.dk og slå automatisk betaling fra, hvorefter der ikke vil blive foretaget yderligere optankninger.

11.4 Får du nyt kreditkort, skal du sørge for at opdatere dine kortoplysninger på MyLebara. Hvis en optankning ikke kan foretages ud fra de angivne kortoplysninger, vil automatisk betalingsaftalen bortfalde, og du skal herefter tilmelde dig på ny. Såfremt det bliver nødvendigt at slette en aftale, vil du blive orienteret via SMS eller email.

11.5 Lebara kan ikke holdes ansvarlig for tabt fortjeneste eller andre direkte eller indirekte tab, hvis automatisk betaling ikke bliver gennemført.

11.6 Der findes en Automatisk Betalings grænse. Denne grænse er som udgangspunkt på 2500 kr pr. måned. Det betyder i praksis at hvis du er blevet trukket mere end 2500 kr per måned for Automatisk Betaling, vil vi lukke midlertidigt ned for aftalen, og du vil derefter kun kunne tanke op manuelt på MyLebara de resterende dage i måneden. Dette er for at undgå store tab hvis din telefon fx bliver stjålet.

12 - Abonnement / taletidspakke

12.1 Er dit abonnement købt på lebara.dk med dit kreditkort, gælder disse vilkår.

12.2 Er din taletidspakke købt i en butik eller via SMS, gælder disse vilkår.

13 - Indholdstakserede tjenester

13.1 Du kan købe indholdstakserede tjenester over dit Lebara SIM-kort. Disse køb foretages enten via SMS, MMS, eller online, og betales ved træk direkte fra din taletidssaldo. Det er dit eget ansvar at sikre, at pågældende tjeneste kan bruges på din telefon, og du hæfter for betalingen, selvom tjenesten evt. ikke kan bruges på din telefon.

13.2 Donationer via SMS og afstemning til TV programmer tæller også som indholdstakserede tjenester.

13.3 Indholdstakserede tjenester er underlagt Forbrugsmax. Du kan derfor max. bruge 750 kr./dagen, 1500 kr./ugen eller 2500 kr./måned på denne type køb.

13.4 Lov om Forbrugeraftaler gælder ikke for disse tjenester. Tager du disse tjenester i brug, så samtykker du også i, at du ikke kan fortryde leveringen.

14 - Mistet/stjålet SIM-kort

14.1Hvis du mister dit SIM-kort, er det dit eget ansvar at kontakte Lebara for at forhindre et eventuelt misbrug. Har du en MyLebara konto kan du derigennem (via “SIM Indstillinger”) suspendere dit nuværende SIM-kort og bestille et nyt. Denne online service er tilgængelig døgnet rundt.

14.2 Har du ikke en MyLebara konto og opdager du, at du har mistet dit SIM-kort indenfor vores åbningstider i kundeservice, anbefaler vi, at du ringer til os med det samme på 5010 1010. Mister du SIM-kortet udenfor vores åbningstider skal du sende os en email med det samme til [email protected]

14.3 Du hæfter selv for et eventuelt misbrug fra du mister SIM-kortet til du giver Lebara besked herom. Lebara hæfter for et eventuelt misbrug fra det tidspunkt, du kan bevise at have kontaktet os, til det tidspunkt dit SIM-kort suspenderes i vores system.

15 - Fortrydelsesret

15.1 Har du fortrudt dit valg af Lebara og vores produkt, skal du sende din startpakke retur inden for 14 dage.

15.2 Du skal være opmærksom på, at startpakken er en tjenesteydelse, og at fortrydelsesretten derfor bortfalder, såfremt det lille SIM-kort er trykket ud af sin holder, eller der er sket forbrug af taletid på kortet.

15.3 Udløber din returret på en søndag, helligdag eller Grundlovsdag, udløber din returret den førstkommende hverdag. Startpakke inkl. SIM-kort, kvittering på køb, samt oplysninger om bankkonto sendes til:
Lebara Limited
C/O Lebara ApS
Bomhusvej 13 B
2100 København Ø
Att: Returafdelingen
Du skal selv betale for forsendelsen.

15.4 Hvis vi modtager din startpakke i ubrudt stand inden for de 14 dage, sætter vi pengene ind på din konto inden for 14 dage.

15.5 Du tiltræder som kunde, at den ovennævnte fortrydelsesret kun gælder, indtil Lebara påbegynder leveringen af tjenesterne, og du giver hermed dit samtykke til, at Lebara påbegynder leveringen af tjenesterne til dig inden fortrydelsesrettens udløb.

15.6 Leveringen af tjenesterne til dig som kunde anses for påbegyndt ved det tidligste af de to følgende tidspunkter;

 • Når Lebara sender anmodning af sted til en anden operatør om flytning af dit nuværende nummer på dine vegne, se nedenfor under pkt. 18.,
 • Når du fjerner Lebara SIM-kortet fra det plastikomslag, som SIM-kortet leveres i.

16 - Fortrydelse ved bestilling af nummerflytning

16.1 En nummerflytning er en personligt tilpasset tjenesteydelse, hvorfor der gælder særlige regler mht. fortrydelsesret. Konkret betyder dette, at din fortrydelsesret ophører, når Lebara har modtaget din nummerflytningsaccept eller fuldmagt.
Ønsker du at benytte dig af denne fortrydelsesret, skal du indsende en underskrevet anmodning herom pr. brev eller email til Lebara kundeservice.

17 - Nummerflytning

17.1 Nummerflytning (portering) til Lebara sker enten gennem elektronisk fuldmagt på www.lebara.dk eller ved at indsende underskrevet fuldmagt pr. post eller email. Ved indsendelse af fuldmagten accepterer du vores gældende vilkår, og du bekræfter som nuværende ejer af mobilnummeret, at du ønsker at flytte det til Lebara. Samtidig giver du Lebara tilladelse til at opsige nummeret på dine vegne hos dit nuværende teleselskab.

17.2 Vi bestræber os på at flytte dit nummer hurtigst muligt, men datoen for flytning bestemmes af dit nuværende selskab og afhænger bl.a. af eventuel bindingsperiode eller andre udestående forhold.

18 - Gratis SIM-kort

18.1 Lebara forbeholder sig retten til at sende max. 2 gratis SIM-kort pr. husstand.

19 - Reklamationer

19.1 For at påberåbe sig at leverancen ikke stemmer overens med det bestilte, eller hvis varen lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Lebara Kundeservice hurtigst muligt, efter fejlen er opdaget. Lebara påtager sig kun ansvaret for fejl, som påpeges indenfor garantiperioden og/eller den lovbefalede reklamationsret.

19.2 Såfremt en defekt/ødelagt startpakke skal returneres til Lebara for ombytning, dækker Lebara for fragten. Erstatning for det defekte/ødelagte produkt fremsendes uden omkostninger til kunden fra Lebara.

20 - Reklamationer - Indsigelser mod uretmæssige træk

20.1 Hvis du skulle opleve, at du uretmæssigt er blevet trukket for et beløb på din bankkonto, er det vigtigt, at du gør indsigelse.
Det er ligeledes vigtigt, at du løbende følger med i træk på din bankkonto, og hvis du oplever nogen uregelmæssigheder, skal du kontakte kundeservice og din bank så hurtigt som muligt. Dermed muliggør du, at et eventuelt misbrug bliver stoppet, og at et eventuelt tab bliver begrænset. Der gælder typisk en indsigelsesfrist på 14 dage, efter du konkret er blevet bekendt med, at der er foregået et uretmæssigt træk.
Du skal navnligt være opmærksom på, at du skal rette henvendelse til din bank med henblik på at stoppe et eventuelt misbrug. Det er i alles interesse, at et eventuelt misbrug af et betalingskort bliver opdaget hurtigst muligt, dels af hensyn til dig selv, dels af hensyn til Lebara og dels af hensyn til banken.

20.2 Der henvises til Betalingstjenestelovens §63, og til Forbrugerombudsmandens hjemmeside på forbrugerombudsmanden.dk. for yderligere vejledning.

20.3 Ved et eventuelt misbrug, kan der blive tale om en egen betaling fra din side i form af en form for selvrisiko afhængig af baggrunden for misbruget; derfor skal du handle hurtigt, hvis det måtte ske.

21 - Klagemulighed

21.1 Såfremt du er utilfreds eller ønsker at klage over en forretningsgang, et vilkår eller andet, skal du i første omgang rette henvendelse skriftligt via
Lebara aps
Bomhusvej 13 B.
2100 København Ø
Eller:
[email protected] med emnet “Klage”
med din anmodning og de synspunkter, du har.
Du kan også ringe til kundeservice på 50101010, da dette I mange tilfælde afklarer situationen. Lebara vil bestræbe sig på så vidt muligt indenfor en måned at afgøre dit rejste spørgsmål.

21.2 Dit synspunkt eller din klage skal udspringe af forholdene i aftalen mellem Lebara og dig som forbruger, og skal være konkret begrundet.

21.3 Er du ikke tilfreds med den afgørelse Lebara træffer, kan du herefter indbringe den for og påklage den til Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. sal th, 1609 København V, telefon 33 18 69 00.
Nærmere vejledning kan findes hos Teleankenævnet på www.teleanke.dk

22 - GSM gateway

22.1 Det kræver særlig tilladelse fra Lebara at oprette aftale med henblik på overdragelse, salg eller udlejning samt videresalg af services og ydelser, der knytter sig til Lebara SIM-kort. Ved overtrædelse heraf har Lebara ret til, uden varsel, at ophæve aftalen og/eller nægte kunden at tegne yderligere aftaler. Ved lukning af SIM-kort med baggrund heri, refunderes restbeløb ikke, hverken på pågældende SIM-kort eller SIM-kort købt under samme eller lignende aftale.

23 - Kommercielt brug

23.1  Lebara tilbyder vores produkter og services primært til brug af privatpersoner, dvs. ikke til markedsføring. Derfor må dit forbrug ikke være forskelligt fra, hvad man med rimelighed kan forvente af en privatperson. Vi forbeholder os retten til at afbryde tjenesten til et nummer, hvis vi har mistanke om, at vores vilkår ikke overholdes.

24 - Registreringspolitik, persondatapolitik og cookies

24.1 Når du bliver oprettet som kunde hos Lebara bliver dine stamoplysninger gemt i vores database. Det drejer sig om dit navn, adresse, fødselsdato, e-mail, dit Lebara telefonnummer samt det kodeord, du har valgt. Disse oplysninger gemmes, så længe du er kunde hos Lebara. Lebara har ifølge Bogføringsloven pligt til at gemme alle køb af varer og tjenesteydelser i 5 år. Du har som kunde hos os til enhver tid ret til at få indsigt i de registrerede oplysninger. Vi logger/gemmer IKKE betalingskortoplysninger, dvs. kortnummer og kontrolcifre. Alle oplysninger, som du opgiver, når du bliver kunde hos Lebara, er fortrolige og vil på ingen måde blive misbrugt eller overgivet til tredjepart. Dog kan myndighederne, herunder politiet, pålægge via en kendelse, at Lebara skal videregive personlige oplysninger, normalt ved tyveri af mobiltelefon m.v.

24.2 Al aktivitet på www.lebara.dk registreres automatisk anonymt i logfiler. Disse logfilers indhold bliver brugt til statistik, f.eks. antal besøgende pr. dag, time m.v. Lebara overholder de til enhver tid gældende regler for privatliv og persondatapolitik.

24.3 Som de fleste andre hjemmesider anvender Lebara cookies, som gemmes midlertidigt på din computer. Cookies er en form for tekstfiler, som kan anvendes og gemmes via maskinen, men som kun læses af den hjemmeside, som har lavet den.
Baggrunden for en cookie er at huske/gemme kundes login-status og dermed hjælpe kunden til at komme hurtigere igennem hjemmesiden. Den indeholder ikke brugernavn og/eller kodeord men blot en kodebesked om, at kunden er logget ind.
For at optimere sikkerheden slettes denne cookie, hver gang man lukker sin browser.
Det skal understreges, at anvendelsen af cookies alene er at optimere brugeroplevelsen, herunder eventuelt også skaffe og generere webstatistik med henblik på eventuelt at målrette markedsføringen til kunden/brugeren.
Ønsker du at begrænse anvendelsen af cookies, kan du læse mere på www.allaboutcookies.org

24.4 Du kan til enhver få oplyst, hvad vi har registreret om dig eller tilbagekalde dit samtykke til vores registrering ved at rette henvendelse til os, så vender vi retur hurtigst muligt, og eller du kan klage til Datatilsynet.
Der henvises særskilt til cookies vejledningen på hjemmesiden.

24.5 Lebara henvender sig i meget begrænset omfang til nuværende og tidligere brugere for at hjælpe til at forbedre oplevelsen for dem selv og nye brugere.

25 - Kampagner

25.1 Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, kan taletiden ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos Lebara.
Endvidere er Lebara til enhver tid berettiget til at tilbagekalde og afslutte kampagnen, herunder også ændre kampagnen og også tidsrummet for samme. En kampagne skal ikke forstås som en nedsættelse af en taletidspris, ligesom en eventuel afslutning af kampagnen ikke forstås som en varsling om stigning af en taletidspris.

25.2 Når Lebara kører kampagner, vil en taletidspris typisk blive nedsat i en given periode, og selskabet er, jf. ovenfor, til enhver tid berettiget til at tilbagekalde kampagnen, uden at man dermed skal iagttage varslingsreglerne nævnt under pkt. 30 om ændringer i priser og vilkår.

26 - Ansvar

26.1 Lebara er ikke ansvarlig for enhver form for nedbrud eller nedetid. Der er ikke ansvar for indirekte tab. Der er ikke ansvar for afbrydelser i enhver forstand eller forskydninger i kvalitet eller hastighed.
Et ansvar er begrænset til tab af taletid, der er indkøbt.

26.2 Der tages et sædvanligt forbehold for trykfejl.

27 - Overdragelse af aftale

27.1 Lebara er berettiget til uden varsel at flytte aftalen med dig over til et andet selskab og eller berettiget til i enhver henseende at sælge aftalen eller selskabet. Du vil ikke opleve en gene ved det, men alene opleve, at din udbyder kan være en anden.
Indebærer en overdragelse ændringer til ugunst for dig, vil det ske med det lovpligtige varsel, så du kan frigøre dig fra aftalen.
Medfører det ikke ændringer til din ulempe, gene eller ugunst, så kan Lebara gøre det uden varsel og alene orientere om en overdragelse gennem dagbladene eller aviserne.

28 - Revision - Ændringer af priser og vilkår

28.1 Lebara kan til enhver tid revidere Forretningsvilkår samt produktspecifikke vilkår uden varsel, dog med respekt for individuelle varsler, der måtte være lovpåkrævede, dvs. ændringer der vil være til ugunst for dig som kunde.

28.2 Prisforhøjelser vil altid ske med 30 dages varsel. Ændringer bliver bragt på www.lebara.dk.

28.3 Sker der ændringer, som kun er til din fordel, vil de træde i kraft uden varsel og Lebara vil evt. udsende en service SMS vedr. forbedringen.

29 - Særlige vilkår

29.1 Der kan være særlige vilkår gældende som tillæg til disse vilkår. I så tilfælde gælder de generelle vilkår som også de særlige vilkår.

29.2 Vilkår omkring vores mobil abonnementer, findes her.

Senest revideret: København 02/08/2022