Forretningsbetingelser
for mobil abonnementer

Disse vilkår er kun gældende hvis dit abonnement er købt online på lebara.dk med dit kreditkort

Er din pakke købt med SMS eller i butik, se her

Vi har følgende online abonnementer:

  • 5 timer i DK + 60 lande & 5 GB – 19 kr.
  • 15 timer i DK + 60 lande & 15 GB – 49 kr.
  • 30 timer i DK + 60 lande & 30 GB – 59 kr.
  • 60 & timer i DK + 60 lande & 60 GB – 79 kr.
  • 100 timer i DK + 60 lande & 100 GB – 99 kr.
  • 200 timer i DK + 60 lande & 200 GB – 119 kr
  • Fri timer i DK + 60 lande & 500 GB – 179 kr

1 - Indhold

1.1 De forudbetalte abonnementer inkluderer enten 5, 15, 30,  60, 100, 200 eller fri timer, som kan bruges på opkald i Danmark eller fra Danmark til de lande som er inkluderet i de forudbetalte abonnementer, fri SMS til danske mobilnumre og hhv. 5, 15, 30,  60, 100, 200 eller 500 GB mobildata pr. forudbetalte abonnement.

1.2 Opkaldsafgiften er 0 kr. på alle opkald inkluderet i de forudbetalte abonnementer.

1.3 I de forudbetalte abonnementer er der inkluderet 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 16 GB data til brug i EU (roaming), hvis dit forudbetalte abonnement er aktivt og såfremt du har 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 16 GB tilbage af dit forudbetalte abonnement. Herefter takseres du pr. MB.

1.4 Du kan bruge timerne på at ringe i Danmark og til følgende lande, både fastnet & mobil: Andorra, Argentina, Australien, Bangladesh, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Chile, Colombia, Cypern, Estland, Finland, Kina, Kroatien, Frankrig, Færøerne, Grækenland, Guadeloupe, Holland, Hong Kong, Island, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Kina, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Japan, Macao, Malaysia, Malta, Mexico, Mongoliet, New Zealand, Norge, Pakistan, Polen, Peru, Portugal, Puerto Rico, Rumænien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet fastnet, Tyskland, Ungarn, USA, Venezuela, Vietnam, Østrig.

De inkluderede timer kan også bruges til aflytning af telefonsvarer. Opkaldene kan IKKE bruges til at ringe til 900-numre eller andre special- og højtakserede numre. Her gælder særlige takster samt pålægges opkaldsafgift. De kan heller ikke bruges til viderestilling til danske mobil-eller fastnetnumre. Til Pakistan mobil er der en grænse på 10 timer. Tyrkiet mobil er ikke inkluderet.

1.5 Fri SMS og MMS er omfattet af en Fair Usage Policy på max 3000 stk. pr. forudbetalte abonnement i Danmark. Fri SMS og MMS gælder ikke indholdstakserede SMS’er samt SMS til udlandet. SMS og MMS må ikke være maskinelt afsendte, sendes som en serie af identiske SMS beskeder til samme modtager, bruges til chikane, hvor der spammes til enkeltpersoner eller grupper, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring.

1.6 Mobildata: Der er indeholdt hhv. 5 GB, 15GB, 30 GB, 60 GB, 100, 200 GB eller 500 GB i de forudbetalte abonnementer. Hastigheden på mobildata i et givent område afhænger bl.a. af din fysiske placering, antal samtidige brugere, såvel som en række dækningsmæssige forhold som f.eks. skovområder og bakker.
Vi tilbyder 4G mobildata med en max. hastighed på 71 Mbit/s download og 43 Mbit/s upload. Du vil normalt opleve hastigheder på mellem 30% og 80% af dette.
For at kunne anvende mobildata skal du have en mobiltelefon med adgang til internettet, eller et USB modem eller en PC med mulighed for isætning af SIM-kort. Indkøb af USB modem er dit ansvar som kunde og Lebara garanterer ikke for funktionaliteten af abonnementet, ligesom vi ikke påtager os et ansvar for manglende funktionalitet på grund af defekte USB modems eller manglende/forkert konfiguration af internetindstillingerne.

1.7 Fri/Fri produktet er omfattet af en Fair Usage Policy på max 1000GB.

2 - Køb af de forudbetalte abonnementer

2.1 Køb dit abonnement her på lebara.dk. Du kan købe de forudbetalte abonnementer fra vores hjemmeside med dit dankort. Mobil abonnementet vil blive fornyet direkte fra dit dankort.

2.2 Hvis du ikke er Lebara kunde i forvejen, kan du flytte dit nummer til Lebara eller vælge et nyt nummer og tilføje vores bestseller abonnement 100 GB + 100 timer. Dit abonnement vil stilles til rådighed så snart du aktivere dit nye Lebara SIM-kort.

3 - Gyldighed

3.1 De forudbetalte abonnementer er gyldige i 30 dage fra aktivering, herefter bortfalder ubenyttet taletid, data og SMS’er. Gyldighedsperioden er fortløbende og følger derfor ikke en kalendermåned.

Du kan få et abonnement/taletidspakke byttet til kredit. Du skal sende en mail til kundeservice. Mailen skal indeholde telefon nummer, SIM-kort nummer og gyldigt ID med billede. ID skal fremsendes krypteret med separat fremsendt kodeord. Ombytningen til kredit beregnes lineært. Hvis der er gået 27 dage fra aktivering af en 30 dages pakke indsættes der 10% af pakkens oprindelige købspris som kredit. Kreditten kan bruges til at ringe for, chat services, tog billetter, andre pakker, etc..

4 – Fornyelse og køb af yderligere forudbetalte mobil abonnementer

4.1 De forudbetalte mobil abonnementer vil automatisk blive fornyet efter 30 dage eller når timer/data er opbrugt. Er der ikke dækning på din valgte betalingsmetode vil du blive takseret basis priser pr. minut, pr. mb og pr. SMS. Du kan se vores gældende basis priser her.

5 - Skift af forudbetalt mobil abonnement

5.1 Du kan skifte til en anden størrelse forudbetalte abonnement eller skifte fra et forudbetalt abonnement til en datapakke.
Du kan skifte ved at tilmelde dig et nyt forudbetalte abonnement, ved at købe et nyt abonnement på vores hjemmeside og fjerne automatisk genfornyelse på dit gamle abonnement.

6 - Afmelding

6.1 Du skal selv aktivt framelde fornyelse af dit forudbetalte abonnement på din MyLebara konto under "Mine Produkter". Her kan du slå automatisk genfornyelse fra.

7 – Følg dit forbrug

7.1 Du kan til enhver tid følge dit forbrug og informerer dig om resterende minutter/SMS/MB data ved hjælp af følgende muligheder:

  • På MyLebara
  • Via SMS med ordet "balance" til 5010
  • Ved opkald til 50101234, vælg mulighed 1

7.2 Vi sender dig en SMS med advarsel, når du har 30 minutter tilbage af dine inkluderede minutter og/eller 1 GB data tilbage af din inkluderede data.

8 – Priser ved forbrug udover dit abonnement

8.1 Har du brug for at købe busbilletter eller andet som ikke er inkluderet i dit abonnement, skal du tanke almindelig taletid på din taletidskonto.

8.1 Du kan se vores gældende priser her.

Senest revideret: København 30/011/2022