Privacy police & Cookies

Denne Privatlivspolitik gælder fra 24. maj 2018.

Generelt

Vi anerkender betydningen af at beskytte dine personoplysninger på en hensigtsmæssig måde og behandle dem i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove i alle lande, hvor Lebara har aktiviteter.

Lebaras generelle praksis mht. anvendelse af dine personoplysninger, herunder hvordan vi indhenter, anvender og deler personoplysninger med andre, fremgår af det følgende i denne Privatlivspolitik.

Lebara består af alle forretningsenheder i Lebara Group, herunder Lebara B.V. og dets direkte og indirekte datterselskaber.

Hvilke personoplysninger modtager vi?

Vi skal modtage eller indhente nogle oplysninger for at drive, forbedre, forstå, skræddersy, støtte og markedsføre vores serviceydelser, herunder når du får adgang til eller anvender vores serviceydelser. Hvilke typer oplysninger, vi modtager og indhenter, afhænger af hvilken serviceydelse, du anvender, og hvordan du anvender den.

Vi kan indhente eller modtage dine personoplysninger fra dig som enkeltperson og andre oplysninger, der under visse omstændigheder vil kunne identificere dig, til forskellige formål, f.eks. følgende:

Oplysninger, du kan forsyne os med

Identifikationsoplysninger

Oplysninger, der identificerer dig, f.eks. dit fulde navn, din fødselsdato og dit køn.

Kontaktoplysninger

Oplysninger, der gør det muligt for os at kontakte dig, f.eks. din privatadresse, din firmaadresse, e-mailadresse, telefonnummer.

Betalings- og faktureringsoplysninger

Oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle betaling for køb af vores serviceydelser, f.eks. faktureringsadresse, betalingsoplysninger, dine bankoplysninger og betalingskortoplysninger.

Oplysninger, vi måske indhenter

KYC- og verifikationsoplysninger

Data, der deles med tredjeparter eller indhentes fra tredjeparter, f.eks. kreditoplysningsbureauer, organer til forhindring af bedrageri, kommercielt tilgængelige telefonbøger og offentligt tilgængelige kilder.

Anvendelse, udstyr og tekniske oplysninger

Oplysninger om din anvendelsesaktivitet for vores serviceydelser og vores websites, f.eks. dine indstillinger, kommunikationer, online søgninger, din browsertype og -sprog, browsinghistorik, besøgte websites, lokationsdata, din brug af mobile applikationer, type mobiludstyr, forbrugt indhold, IP-adresse, sidevisninger, museklik, adgangstidspunkter, associerede websiteadresser, din computers operativsystem.

Administration af din konto/dine konti

Oplysninger om kommunikation med kundeservice, top-op-historik, opkalds- og SMS-historik, udskrifter af live chat, dine præferencer og interesser.

Cookies og andre siteoplysninger

Cookies og tilsvarende siteoplysninger for at drive vores websites og levere vores online-serviceydelser, herunder for at forbedre dine

 oplevelse, forstå hvordan vores serviceydelser anvendes, skræddersy vores serviceydelse og huske dine valg, f.eks. dine sprogpræferencer eller lokationer. Vi kan også anvende cookies for at vise dig relevant indhold i forbindelse med vores serviceydelser.

Hvorfor og hvordan vi indhenter og anvender dine personoplysninger

Vi anvender hovedsagelig dine oplysninger til at levere de serviceydelser, du har anmodet om, især for at:

  1. kontakte dig, hvor der er behov for det,
  2. ekspedere en ordre, transaktion eller aftale, du indgår med os og behandle betaling, der foretages af dig,
  3. verificere din identitet og bekræfte, at du er autoriseret bruger af vores serviceydelser,
  4. administrere forebyggelse af kriminalitet og bedrageri,
  5. oprette markedsrapporter og statistisk analyse;
  6. sende alarmer og meddelelser,
  7. informere dig om opdateringer og nye features ved vores serviceydelser og nye serviceydelser

Vi kan også anvende dine personoplysninger i relation til markedsføring, forbedring og udvikling af vores produkter eller serviceydelser, af sikkerhedsgrunde eller på grund af myndighedskrav på anden måde end i forbindelse med din aftale eller anmodning; vi gør dette på basis af vores tredjeparts legitime interesser eller med dit samtykke.

Cookies og andre websitedata

Vi indhenter oplysninger fra dine besøg på vores websites og din anvendelse af vores serviceydelser til at hjælpe os til at samle statistikker om anvendelse og effektivitet, gøre din oplevelse mere personlig, skræddersy vores interaktion med dig og forbedre vores produkter og serviceydelser. Vi gør dette gennem anvendelse af forskellige teknologier, herunder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage (HTML5) beacons og "cookies".

En cookie er en oplysning, som et website kan sende til din browser, der så kan gemmes på din computer som en tag, der identificerer din computer. Mens cookies ofte kun anvendes for at måle website-anvendelse (f.eks. antal besøg og deres varighed) og -effektivitet og for at lette navigation eller anvendelse, og som sådan ikke er forbundet med personoplysninger, så anvendes de også i nogle tilfælde til at personliggøre en kendt besøgendes oplevelse af en website ved at blive sat i forbindelse med profiloplysninger eller brugerpræferencer. I tidens løb giver disse oplysninger værdifuld indsigt, der kan bidrage til at forbedre brugeroplevelsen.

Cookies kategoriseres typisk som ”session” cookies eller "vedvarende" cookies. Sessions-cookies hjælper dig til at navigere effektivt på websitet og holder styr på dit forløb fra side til side, så du ikke bliver bedt om oplysninger, du allerede har afgivet under det aktuelle besøg, eller oplysninger, der er nødvendige for at du kan gennemføre en transaktion. Sessions-cookies gemmes i en midlertidig hukommelse og slettes, når browseren lukkes. Vedvarende cookies derimod gemmer brugerpræferencer for aktuelle og efterfølgende besøg. De skrives på din computers harddisk og gælder stadig, når du genstarter din browser. Vi bruger f.eks. vedvarende cookies til at registrere dit valg af sprog og det land, du befinder dig i.

Når du besøger vores websites eller online serviceydelser, vil du måske kunne indstille dine præferencer vedrørende cookies og andre tilsvarende websitedata ved at bruge de funktioner, der er til rådighed for dig enten i din browser eller via Lebara. Hvis Lebara har implementeret en cookie-administrator, vises det ved dit første besøg på websitet. Brug af cookie-præferencerne medfører ikke sletning af cookies, der allerede befinder sig på dit udstyr. Du kan altid ændre dine cookie-indstillinger, herunder sletning af cookies, der allerede er på dit udstyr, via din browser eller udstyret (normalt under ”Indstillinger” eller ”Præferencer”). Bemærk, at hvis du indstiller din browser eller dit udstyr til at deaktivere cookies, fungerer visse af vores serviceydelser måske ikke korrekt.

Markedsføringsoplysninger

Vi vil gerne sende dig oplysninger om produkter og serviceydelser fra os og andre selskaber i Lebara Group, der måske kan interessere dig. Nogle af disse oplysninger kan være gjort personlige til dig på basis af de oplysninger, vi har modtaget om dig og dine præferencer, for at sikre den bedst mulige kundeoplevelse og tilstrækkelig og resultateffektiv markedsføring. Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale, kan du altid fravælge det senere. Du har til enhver tid ret til at bede os holde op med at kontakte dig med markedsføringsformål eller give dine oplysninger til andre medlemmer af Lebara Group.

Hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet med henblik på markedsføring, kan du altid ændre din præference på din konto i afsnittet MyLebara på vores website, kontakte vores kundeservice her eller framelde dig ved at klikke på frameldingslinket eller følge de anvisninger, du får i en e-mail eller SMS. Bemærk, at selv om en anmodning om framelding behandles med det samme, kan det vare indtil 48 timer, før den træder i kraft.

Deling af personoplysninger

Som et internationalt selskab kan vi måske dele oplysninger om dig med vores datterselskaber over hele verden og overføre dem til de lande i verden, hvor vi har aktiviteter, i henhold til denne Privatlivspolitik. Mellem selskaber kontrolleret af Lebara giver vi kun adgang til personoplysninger på need-to-know-basis, når det er nødvendigt til de formål, hvortil sådan adgang gives. I nogle tilfælde anvender Lebara leverandører og forretningspartnere, der befinder sig i forskellige lande, til at indhente, anvende, analysere og på anden måde behandle personoplysninger på sine vegne.

Hvor det er relevant kan Lebara også dele dine personoplysninger med udvalgte leverandører og forretningspartnere for at hjælpe os med at levere produkter eller serviceydelser til dig eller til at opfylde dine anmodninger.

Med dit samtykke kan Lebara også dele dine personoplysninger med andre tredjeparter.

Hvis Lebara beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden måde omorganisere aktiviteterne i nogle lande, kan en sådan transaktion medføre videregivelse af personoplysninger til eventuelle eller faktiske købere eller modtagelse af sådanne oplysninger fra sælgere. Det er Lebaras praksis at kræve hensigtsmæssig beskyttelse af personoplysninger i sådanne typer transaktioner.

Bemærk, at under visse omstændigheder kan personoplysninger blive videregivet til statslige kontorer og myndigheder i henhold til retssag, retskendelse eller juridisk proces. Vi kan også dele dine personoplysninger for at beskytte rettigheder eller ejendom tilhørende Lebara, vores forretningspartnere, leverandører eller kunder og andre, når vi har rimelige grunde til at tro, at sådanne rettigheder eller ejendom er blevet eller kan blive påvirket.

Internationale overførsler af personoplysninger

Lebaras internationale fodaftryk medfører visse overførsler af personoplysninger mellem forskellige datterselskaber samt til tredjeparter i de lande, hvor vi har aktiviteter.

Dersom levering af vores serviceydelser til dig kræver overførsel af personoplysninger til områder uden for EØS, sker dette kun med et hensigtsmæssigt niveau af beskyttelse for de registreredes rettigheder i henhold til GDPR.

Vi sikrer, at alle datterselskaber og forretningspartnere uden for EØS behandler dine personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik. Hvor det er nødvendigt, implementerer Lebara kontraktmæssige standardklausuler, der er godkendt af EU Kommissionen eller tilsvarende kontraktmæssige klausuler i andre jurisdiktioner.

Hvor sikre er dine personoplysninger?

Vi agter at beskytte dine personoplysninger og sørge for, at de altid er nøjagtige. Lebara implementerer rimelige fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der skal hjælpe os med at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, anvendelse og videregivelse. Vi krypterer f.eks. visse følsomme personoplysninger, såsom kreditkortoplysninger, når vi sender sådanne oplysninger via Internettet. Vi kræver også, at vores leverandører beskytter sådanne oplysninger mod uautoriseret adgang, anvendelse og videregivelse.

For eksempel gemmer vi dine personoplysninger på computersystemer med begrænset adgang, der befinder sig i faciliteter, hvortil adgangen er begrænset og fuldt sikret.

Bemærk, at kommunikation via Internettet ikke altid er sikker, selv når den er krypteret. Vi er ikke ansvarlige for eventuel uautoriseret adgang til eller tab af personoplysninger, som vi ikke er herre over.

Du er ansvarlig for dine personoplysningers sikkerhed, f.eks. dine login-oplysninger eller personoplysninger, der deles med os via Internettet.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde de formål, til hvilke de behandles, herunder levering af vores serviceydelser, behandlingssikkerhed i henhold til juridiske forpligtelser og forpligtelser fastsat af myndighederne (f.eks. audit, regnskabsmæssige og lovbestemte opbevaringsperioder), håndtering af tvister og etablering og udøvelse af eller forsvar imod juridiske krav.

Dine rettigheder

Du kan anmode om at få adgang til, opdatere eller korrigere dine personoplysninger. Du har også ret til at afvise direkte markedsføring og gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, hvis vi udfører en opgave i offentlighedens interesse eller forfølger vores eller en tredjeparts legitime interesser.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er underlagt EUs Generelle Databeskyttelsesforordning (”GDPR”), og dine personoplysninger behandles på basis af legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager vedrørende din specifikke situation.

I henhold til GDPR har du også ret til at anmode om at få dine personoplysninger slettet, fjernet eller begrænset og til at bede om transport af dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at de rettigheder, du har, kan være begrænsede eller blive fortrængt af gældende lov og Lebaras juridiske forpligtelser og forpligtelser fastsat af myndighederne. Nogle personoplysninger er også nødvendige for at vi kan levere vores serviceydelser til dig.

Afhængig af den serviceydelse, du bruger, kan du modificere nogle af dine personoplysninger på din konto i afsnittet ”MyLebara” på vores website og, hvis det drejer sig om Lebaras mobilapplikationer – under applikationsindstillingerne.

Anmodningerne skal sendes her

Oplysninger om børn

Med mindre andet er anført, er vores websites, produkter og serviceydelser ikke beregnet til at blive brugt af børn. Vi indhenter ikke bevidst personoplysninger fra brugere, der er under 16 år.   

Eventuelle personoplysninger tilhørende et barn under 16 år må kun leveres til os med samtykke fra en forælder eller værge.

Links til tredjeparts websites

For at give dig mulighed for at interagere med andre websites, der ikke tilhører Lebara, hvor du har konti (f.eks. de sociale medier) kan der være links eller indbyggede tredjeparts applikationer, der giver dig mulighed for at registrere dig, logge ind eller poste indhold fra vores websites.

Din anvendelse af sådanne links og applikationer sker i henhold til tredjeparternes privatlivspolitik, og du bør sætte dig ind i tredjepartens privatlivspolitik, før du anvender sådanne links eller applikationer. Lebara er ikke ansvarlig for privatlivspraksis eller indhold på sådanne andre websites.

Ret til at klage

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke efterlever de gældende databeskyttelseslove, kan du indsende en klage:

  • Direkte til Lebara ved at kontakte os her
  • Til den kompetente databeskyttelsesmyndighed. Navne og kontaktoplysninger for Databeskyttelsesmyndighederne i EU findes her 

Ændringer i vores Privatlivspolitik

Vi kan fra tid til anden opdatere denne Privatlivspolitik. Når vi ændrer denne Privatlivspolitik, tilføjer vi en ny dato øverst på denne Privatlivspolitik. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i Privatlivspolitikken, der påvirker dine rettigheder, underretter vi dig med en servicemeddelelse på din konto, på vores website, eller ved at sende en e-mail til din primære e-mailadresse, og som det ellers kræves i gældende lovgivning.

Kontakt os

Spørgsmål om denne Privatlivspolitik eller Lebaras håndtering af dine personoplysninger skal sendes til vores Group Data Protection Officer via vores kundeserviceportal. Udfyld venligst forespørgselsblanketten, som du finder her

eller kontakt os pr. post:
Lebara
DPO
The White Chapel Building,
10 Whitechapel High Street,
London, England, E1 8DX