Lebara Mobile Netherlands
text.skipToContent text.skipToNavigation
 

Privacy Verklaring & Cookies

In dit privacy statement hebben verwijzingen naar "wij",

 
"ons ", “onze” en "Lebara" betrekking op Lebara Ltd.

 

De Lebara Group bestaat uit Lebara Group B.V. en haar dochterondernemingen, waar Lebara Ltd, deel van uitmaakt.

Leest udit privacy statement in combinatie met de van toepassing zijnde algemenevoorwaarden en alle andere product- of servicevoorwaarden waarvoor u bent aangemeld.

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (en houdt geen algemene, statistische, geaggregeerde of geanonimiseerde informatie in).

U staat er voor in dat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, volledig en accuraat in alle opzichten zijn en u verbindt zich ertoe ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen van deze persoonsgegevens. We behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

1 Hoe verzamelen we persoonsgegevens over u
1.1 We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u gevraagd wordt persoonlijke informatie over uzelf te geven, inclusief maar niet beperkt tot wanneer u:
i) producten of diensten van ons koopt hetzij in winkels, online, telefonisch of elders;
ii) zich registreert om een Lebra klant te worden;
iii) informatie bij ons inwint of contact met ons opneemt;
iv) meedoet aan acties, wedstrijden of prijsvragen;
v) gebruik maakt van Lebara producten of diensten;
vi) deelneemt aan een marktonderzoek; en/of
vii) wanneer u uw account bij ons beëindigt.

1.2 We verzamelen ook indirect persoonsgegevens van u zoals bijvoorbeeld wanneer u:
i) onze producten of diensten gebruikt;
ii) de site of andere Lebara Group websites bezoekt of hierop browst;
iii) op het internet, WAP-sites en/of het mobiele internet browst via de diensten;
iv) onze netwerken gebruikt.

1.3 We verzamelen ook persoonsgegevens van u uit andere bronnen, inclusief maar niet beperkt tot kredietinformatiebureaus, fraudepreventieve instanties en bedrijvengidsen of andere commercieel of publiekelijk beschikbare bronnen.

2 De aard van de persoonsgegevens die we kunnen verzamelen
2.1 We verzamelen informatie zoals:
i) uw naam;
ii) factuuradres;
iii) afleveradres;
iv) telefoonnummer;
v) uw gebruik van Lebara producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot telefoonnummers en/of e-mailadressen van gesprekken, teksten, MMS, e-mails en andere communicatie gevoerd en ontvangen door u en de datum, duur, tijd en kosten van dergelijke communicatie, uw zoek- en browsegeschiedenis (inclusief websites die u heeft bezocht) en locatiegegevens, adreslocatie voor de facturering, levering, installatie of zoals bepaald door een natuurlijke persoon, telefoonlocatie;
vi) uw account(s) bij ons;
vii) uw gebruik van producten en betaal kaartdiensten, inclusief maar niet beperkt tot de gegevens van uw lopende betalingen en transacties, inclusief die met onze verkooppunten en onze partners;
viii) creditcard- of bankpasgegevens, bankgegevens en andere betaalgegevens.

3 Toestemming
Door het abonneren op, of het gebruik van, onze producten en diensten, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement en de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen die wellicht niet dezelfde mate van gegevensbescherming hebben als in Nederland, waar nodig voor het leveren van de producten en diensten. Als we een dergelijke overdracht doen, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens te allen tijden voldoende worden beschermd.

Als u zich wilt afmelden voor ongevraagde verkoop en marketing telefoongesprekken, kunt u uw gegevens wijziggen in overeenstemming met paragraaf 8.1 hieronder; of contact opnemen met Lebara klantenservice via 0900-4321-321 (€ 0.35 per gesprek), of uw gegevens registreren in het Bel-Me-Niet Register (http://www.bel-me-niet.nl).

4 Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens
4.1 We kunnen informatie over u gebruiken en analyseren om:
i) u toegang te geven voor delen van deze site;
ii) uw bestelling te verwerken;
iii) producten en diensten te leveren die u heeft besteld;
iv) contact met u op te nemen;
v) om veiligheidsredenen te controleren of u een geautoriseerde gebruiker bent;
vi) zorg te dragen voor de betaling van gekochte goederen of diensten;
vii) u te informeren over alle servicegerelateerde berichten of alle nieuwe diensten of functionaliteiten;
viii) ons te helpen met het voorkomen van criminaliteit en fraude zoals het controleren van uw identiteit;
ix) u te helpen met alle product- of dienstenvragen, inclusief het onderzoek en het oplossen van service gerelateerde kwesties en de afhandeling van alle factuurvragen die u heeft;
x) alle klachten of andere vragen die u ons voorlegt te onderzoeken;
xi) de producten en diensten die we aanbieden te analyseren en te personaliseren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
xii) markten te analyseren en rapportagesop te stellen, onderzoek en statische analyse uit te voeren en om gebruikersgedrag te volgen (ook wanneer u geen Lebara klant meer bent);
xiii) onze producten en diensten in het algemeen op de markt te brengen;
xiv) u van tijd tot tijd informatie toe te sturen over onze producten en diensten per telefoon, post, e-mail, SMS, MMS, geautomatiseerde belsystemen of andere middelen (behoudens uw eventuele bezwaren of voorkeure);
xv) u te informeren over alle producten en diensten die aangeboden worden door andere bedrijven waarvan we denken dat dit interessant voor u kan zijn, op voorwaarde dat u ervoor kiest om deze informatie te ontvangen;
xvi) uw persoonsgegevens openbaar te maken of voor het gebruik van onze diensten aan bepaalde derden. Zie hiervoor punt 5 hieronder;
xvii)aanvragen te beoordelen en beslissingen te nemen over krediet, kredietgerelateerde diensten van u en de leden van uw huishouden;
xviii) redenen voor schuldtracering, schuldvordering, kredietbeheer en criminaliteit, fraude en het witwassen van geld detectie en preventie; en
xix) verzamelde informatie over u, uw uitgaven en uw gebruik van de diensten met informatie over andere gebruikers van de diensten om trends te ontdekken ("geaggregeerde gegevens"). We kunnen de geaggregeerde gegevens doorgeven aan derden, zoals adverteerders, inhoudproviders en zakelijke partners of toekomstige zakelijke partners, om hen ons bedrijf beter te doen laten begrijpen en te zorgen voor een betere service. Geaggregeerde gegevens bevatten geen informatie waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden;
xx) informatie over u te analyseren inclusief uw belpatronen, zoeken, browsen en locatiegegevens op een persoonlijk of geaggregeerde basis. We kunnen deze gegevens doorgeven aan derden en we kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van gerichte Lebara- of derdenaanbiedingen, acties, advertenties of commerciële communicatie.

5 Openbaar maken van uw informatie
5.1 We kunnen uw informatie openbaar maken:
i) aan leden van de Lebara Group, onze partners, agenten en toeleveranciers (inclusief potentiële partners, agenten en toeleveranciers) die betrokken zijn bij de levering van de door u gebruikte of bestelde goederen of diensten;
ii) aan andere bedrijven in de Lebara Group, inclusief hun respectieve partners, agenten en toeleveranciers (inclusief hun potentiële partners, agenten en toeleveranciers);
iii) aan kredietinformatiebureaus en fraudepreventie instanties;
iv) aan andere comunicatiebedrijven;
v) als reactie op een geldig, wettelijk verzoekschrift van een overheids- of rechterlijke instantie;
vi) aan derden voor het controleren van gegevens van sollicitanten en werknemers;
vii) aan derden waarvoor u heeft gekozen marketinginformatie te ontvangen;
viii) wanneer er een verandering (of potentiële verandering) is in het eigendom van Lebara, aan nieuwe of potentiële eigenaren van Lebara. Onder deze omstandigheden zouden we eisen deze gegevens vertrouwelijk te behandelen;
ix) indien vereist door de wet, regelgeving of juridische procedures;
x) waar we geloven dat het noodzakelijk is om Lebara of rechten en eigendommen van derden te beschermen; of
xi) waar u ons valse of onjuiste informatie geeft en we een vermoeden van fraude hebben;
xii) bij calamiteiten waarbij we van mening zijn dat de fysieke veiligheid in het gedrang is;
xiii) waar de dienstverlening gevolgd wordt in real time, door personen namens Lebara; of
xiv) als reactie op een klacht dat er sprake is van een schending van de dienstenvoorwaarden.
5.2 Er kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing worden verklaard bij het aanmelden voor specifieke producten en diensten.

6 Beveiligingskwesties
6.1 We begrijpen dat u zich misschien zorgen maakt over de manier waarop we uw persoonlijke informatie beschermen tegen verkeerd gebruik en misbruik. De Lebara Group heeft beveiligingsteams die voortdurend onze technische, fysieke en bestuurlijke procedures en regels evalueren en verbeteren om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, abusievelijk verlies en/of vernietiging.
6.2 Wanneer we derden hebben gecontracteerd om een deel van de door u gevraagde service te leveren, zullen we ervoor zorgen dat die partijen, in een schriftelijke overeenkomst, verplicht zijn tot de implementatie van soortgelijke veiligheidsmaatregelen en uw informatie alleen mogen verwerken zoals geautoriseerd door Lebara om de service uit te voeren waarvoor ze namens ons zijn gecontracteerd. Dergelijke derden hebben niet het recht om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.
6.3 Houdt er rekening mee dat communicatie over het internet, zoals e-mails/webmails, niet veilig is, tenzij ze is gecodeerd. Uw communicatie kan door een aantal landen gaan voordat het wordt bezorgd - dit is de aard van het wereldwijde web/internet. Lebara is niet aansprakelijk voor niet-geautoriseerde toegang of verlies van persoonlijke informatie die buiten onze controle ligt.

7 Bewaren van persoonsgegevens
7.1 We bewaren uitsluitend persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben of zolang dit wettelijk vereist is.

8 Toegang tot uw informatie
8.1 Indien u een geregistreerde klant van Lebara bent, kunt u de persoonlijke informatie die u heeft opgegeven aan Lebara online op elk moment controleren, updaten of wijzigen door te klikken op "Wijzig gebruikersprofiel" onder de website navigatie titel "Mijn Lebara". Met 'opt-in' op de website kunt u kiezen of u alleen marketinginformatie van Lebara wilt ontvangen, of ook van onze zakelijke partners. Via opt-out kunt u de enkele optie of beide opties op elk moment uitschakelen. 8.2 U kunt vragen om kopieën van uw persoonlijke gegevens die door Lebara worden bewaard, inclusief alle belgegevens die we bewaren, door het doen van een schriftelijk verzoek tot gegegevenstoegang of via e-mail. Met het verstrekken van dergelijke informatie is een bedrag gemoeid van niet meer dan € 4,50 voor een e-mailreactie en € 0,23 per pagina in het geval van een hardcopy of reactie per post, met een maximum van € 4,50. Uw records van belgegevens die gratis toegankelijk zijn via Mijn Lebara moeten schriftelijk worden gedaan en dienen uw naam, mobiele telefoonnummer en een bewijs van uw identiteit (zoals een kopie van uw paspoort, geboortecertificaat of rijbewijs) te bevatten en adres (bijvoorbeeld een kopie van een energierekening of bankafschrift), en de informatie die u wilt ontvangen. Als we over enige onjuiste informatie van u beschikken, vertel het ons dan en wij zullen het corrigeren. Ons adres is:

Data Controller
Lebara Limited
5th Floor, 35 New Broad Street
Londen
EC2R 7BP

9 Wijzigingen van dit beleid
We herzien dit beleid op gezette tijden en alle wijzigingen die van tijd tot tijd gemaakt worden worden op deze pagina geplaatst.

10 Beveiliging en bescherming van klantinformatie 10.1 Beveiliging
i) Wachtwoorden
U dient uw wachtwoord niet bekend te maken via berichtenservices of een portaaltoegang. Uw wachtwoorden en de antwoorden op geheime vragen zijn uw verantwoordelijkheid, en mogen niet worden verstrekt aan derden. Dit is ook belangrijk voor uw eigen bescherming.
ii) Gegevensbeveiliging procedures We evalueren voortdurend onze procedures voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens voor niet-geautoriseerde toegang, abusievelijk verlies en/of vernietiging. We kunnen gebruik maken van derden, inclusief leden van de Lebara Group, om namens ons diensten te leveren. In dergelijke gevallen, als ze voor eigen rekening persoonsgegevens verzamelen, wordt dit gedekt door dit beleid tenzij ze u informeren dat ze hun eigen privacybeleid verstrekken. We proberen ervoor te zorgen dat alle partners die we gebruiken dezelfde hoge normen van privacy en beveiliging gebruiken voor uw persoonsgegevens. We raden echter aan om hun beleid zorgvuldig te lezen.
10.2 Gebruikers van 16 jaar en jonger
Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan je ouders of je voogd om toestemming voordat er persoonsgegevens verstrekt worden. Het is gebruikers niet toegestaan zonder deze toestemming persoonsgegevens te verstrekken.
10.3 Micro sites met een gezamenlijke merknaam en sites van derden
Sommige webpagina´s en Micro Websites opgenomen in de websites van Lebara kunnen een gezamenlijke merknaam hebben met namen van derden, logo´s, of eigendommen. Deze Mirco Websites worden bediend of onderhouden door of namens Lebara. Lebara verstrekt dan aan derden geen persoonsgegevens die op deze pagina´s of Micro Websites ingewonnen worden, tenzij anders vermeld. Dit beleid is echter niet van toepassing op een site van derden die toegankelijk is via ons portaal. Het is dan van belang dat u bekend bent met het privacybeleid van die derden, voordat u persoonlijke informatie verstrekt op hun site.
10.4 Niet-EER-gebruik van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen worden doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige van deze landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben geen adequaat beschermingsniveau. Toch zullen we altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het gebruik van uw persoonsgegevens, gebruikt door derden, in overeenstemming is met dit beleid. Aanvullende voorwaarden en bepalingen kunnen van toepassing worden verklaard bij het aanmelden voor specifieke producten en diensten.
10.5 Marketinginformatie van derden
Als u ervoor kiest om marketinginformatie van andere bedrijven te ontvangen, zullen we alleen uw persoonsgegevens openbaar maken aan deze bedrijven wanneer deze verklaard hebben dat ze uw persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan het verschaffen van informatie aan u of ander gebruik waar u mee heeft ingestemd. Als u besluit niet langer informatie te willen ontvangen van een bepaald bedrijf, moet u direct contact opnemen met dat bedrijf. U moet er rekening mee houden dat als u vervolgens persoonsinformatie aan een ander bedrijf verstrekt, het gebruik van deze informatie zal gebeuren volgens het privacybeleid van dat bedrijf.

11 Cookies
11.1 Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die worden gedownload naar uw apparaat wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de oorspronkelijke website bij elk volgend bezoek, of naar een andere website die deze cookie herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze een website toestaan een gebruikersapparaat te herkennen. U vindt meer informatie over cookies op: www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu Voor een video over cookies bezoek www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies Cookies doen veel verschillend werk, zoals het efficient laten navigeren tussen pagina´s, het herinneren van uw voorkeuren, en in het algemeen het verbeteren van de gebruikerservaring. Ze kunnen u ook helpen ervoor te zorgen dat de online advertenties die u ziet relevanter voor u zijn en beter aansluiten bij uw interesses. De cookies gebruikt op deze website zijn ingedeeld op basis van de categorieën gevonden in de ICC UK Cookie guide (ICC Britse cookie-gids). Een lijst van alle gebruikte cookies op deze website is per categorie hieronder weergegeven:

11.2 Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om u door de website te gaan en gebruik te maken van zijn functies, zoals bijvoorbeeld beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om heeft gevraagd, zoals winkelwagentjes of elektronisch factureren niet worden geleverd.

Cookienaam

Gecreërd door

Doel

JSESSIONID

Lebara

Deze cookie zorgt ervoor dat Lebara´s webservers op uw acties op de website kunnen reageren of wanneer u gewoon op de website browst

NSC_xxx.mfcbsb-npcjmf.dp.vl-IUUQ

Lebara

Deze cookie zorgt ervoor dat Lebara´s loadbalancer uw verkeer direct naar dezelfde server leidt tijdens uw bezoek voor klantenervaring.

NSC_xxx.mfcbsb-npcjmf.dp.vl-IUUQT

Lebara

Deze cookie zorgt ervoor dat Lebara´s loadbalancer uw verkeer direct naar dezelfde server leidt tijdens uw bezoek voor klantenervaring.

11.3 Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers gebruik maken van een website, bijvoorbeeld welke pagina´s het meest bezocht worden, en of ze foutmeldingen van webpagina´s krijgen. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die door deze cookies verzameld wordt is geaggregeerd en daarom anoniem. Het wordt alleen gebruikt om te verbeteren hoe een website werkt.

Cookienaam

Gecreërd door

Doel

__utma, __utmb , __utmc _utmz

Google

Deze cookies maken de functie van Google Analytics Software mogelijk. Dit helpt om Lebara bezoekersinformatie te analyseren zoals browsergebruik, aantal bezoekers en de duur van het bezoek. De gegevens die worden opgeslagen door deze cookies kunnen alleen worden gezien door Google en Lebara sluit geen persoonlijke informatie bij.

11.4 Functionaliteitscookies
Met deze cookies kan de website keuzes herinneren die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, login-id, taal of de regio waar u bent) en biedt verbeterde, meer persoonlijke functies. Zo kan een website u bijvoorbeeld plaatselijke weerraporten of verkeersinformatie geven door een cookie op te slaan in de regio waar u zich momenteel bevindt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om veranderingen te herinneren die u heeft gemaakt voor tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina´s die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waar u om heeft gevraagd, zoals het bekijken van een video of het commentaar geven op een blog. De informatie die deze cookies verzamelt kan worden geanonimiseerd en kan niet uw browsingactiviteiten op andere websites achterhalen.

Cookienaam

Gecreërd door

Doel

loginId

Lebara

Met deze cookie kunnen Lebara’s web servers u onthouden, zodat u alleen uw wachtwoord hoeft in te voeren om in te loggen.

11.5 Targeting cookies of reclamecookies
Deze cookies worden gebruikt om advertenties relevanter te maken en beter aan te laten sluiten bij uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren te beperken dat u een advertentie kunt zien en ze helpen ook om de effectiviteit van de reclame-campagne te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met de toestemming van de website operator. Ze herinneren zich dat u een website heeft bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Heel vaak worden targeting of reclamecookies gekoppeld aan de sitefuncionaliteit geleverd door de andere organisatie.

Cookienaam

Gecreërd door

Doel

_msuuid_814amg9754

_msuuid_814amg9754

Deze cookie wordt gebruikt om de prestaties van de externe campagnes te meten welke Lebara laat draaien op sites als Google, Yahoo en Bing. De gegevens die door deze cookies bewaard worden kunnen alleen worden gezien door Marin Software en Lebara en bevat geen persoonlijke informatie.

LGP, TMP, TMS

pfa.levexis.com

Deze cookies worden gebruikt om de prestaties van alle online verkeersbronnen, zoals websites, e-mails en zoekmachines te controleren. De gegevens die door deze cookies bewaard worden kunnen alleen worden gezien door TagMan en Lebara en bevat geen persoonlijke informatie.

12. Cookies uitschakelen
12.1 Als u geen cookies wilt accepteren kunt u cookies weigeren via uw webbrowser. De faciliteiten in uw webbrowser die dit toestaan variëren van browser tot browser maar ze zijn te vinden in het "Privacy" of "Cookies" onderdeel of het “Help” of "Eigenschappen" menu van uw browser. Als u hulp nodig hebt bij het uitschakelen van uw cookies moet u gaan naar het "help" menu in uw browser. Houd er echter rekening mee, dat u misschien niet alle interactieve functies van onze website kunt gebruiken als de cookies zijn uitgeschakeld. Als u bijvoorbeeld cookies blokkeert of op een andere manier weigert kunt u geen items toevoegen aan uw winkelwagentje, naar de kassa gaan, of een van onze producten gebruiken die vereisen om in te loggen.
12.2 Als u cookies ingeschakeld hebt, vergeet dan niet om uit te loggen wanneer u stopt om een gedeelde computer te gebruiken.
12.3 Zie www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het uitschakelen van cookies.

13 Marketinginformatie van derden
13.1 Als u ervoor kiest om marketinginformatie van andere bedrijven te ontvangen, zullen we alleen uw persoonsgegevens openbaar maken aan deze bedrijven wanneer deze verklaard hebben dat ze uw persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan het verschaffen van informatie aan u of ander gebruik waar u mee heeft ingestemd. Als u besluit niet langer informatie te willen ontvangen van een bepaald bedrijf, moet u direct contact opnemen met dat bedrijf.
13.2 U moet er rekening mee houden dat als u vervolgens persoonsinformatie aan een ander bedrijf verstrekt, het gebruik van deze informatie zal worden bepaald door het privacybeleid van dat bedrijf.