Nota prawnaNota prawna

Lebara Mobile dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej były jak najbardziej aktualne, kompletne i dokładne. Mimo że witryna internetowa została stworzona z należytą starannością, nie możemy zagwarantować, że informacje są zawsze poprawne i kompletne.


Lebara Mobile oraz ewentualni licencjobiorcy są właścicielami wszelkich praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do treści i wyglądu niniejszej witryny. Zabrania się modyfikowania, kopiowania i rozpowszechniania zawartości niniejszej witryny internetowej.


Lebara Mobile nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w związku z informacjami zawartymi na niniejszej witrynie internetowej. Wszystkie oferty zawarte na niniejszej witrynie internetowej są niezobowiązujące i mogą bez uprzedzenia zostać odwołane do chwili ich przyjęcia w określony przez nas sposób. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany witryny internetowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.


Lebara Mobile nie ponosi odpowiedzialności za treść i/lub poprawność tekstów, obrazów lub hiperłączy umieszczonych na niniejszej witrynie przez osoby trzecie lub na stronie www.lebara.nl. Lebara Mobile nie ponosi również odpowiedzialności za informacje i/lub wiadomości przesyłane przez użytkowników witryny za pośrednictwem Internetu.