Fair use policyFair use policy

 

Sim Only - fair use policy

Lebara Sim Only podlega Polityce dozwolonego użytku (FUP). Polityka dozwolonego użytku stanowi część naszych Warunków ogólnych i przewiduje, że nie wolno przekroczyć normalnego użycia na miesiąc w sieci Lebara. Normalne użycie zostało zdefiniowane jako maksymalnie 3 000 minut i 1 000 SMS-ów na miesiąc. W przypadku przekroczenia limitu ustalonego w Polityce dozwolonego użytku Lebara ma prawo zawiesić świadczenie usług i rozwiązać umowę. Po przekroczeniu FUP saldo jest zerowe i nie można już dzwonić ani wysyłać SMS-ów. Opłaty za połączenia z numerami zagranicznymi spoza pakietu, płatnymi numerami usługowymi (takimi jak numery rozpoczynające się od 0900) oraz za płatne usługi SMS-owe zostają osobno naliczone do rachunku. Dostaniesz automatyczne powiadomienie, gdy wykorzystasz 80% i 100% środków. Potem do rachunku doliczony zostanie dodatek za dane: 0,10 euro za MB, a dodatkowa/wiadomość SMS kosztuje 0,15 euro. Dodatek zostanie naliczony jako zużycie poza pakietem.

Polityka dozwolonego użytku w zakresie korzystania z tej samej sieci
Połączenia z holenderskich numerów w sieci Lebara z innymi numerami Lebara są bezpłatne. Dotyczy to jedynie połączeń z Holandii z innymi holenderskimi numerami (rozpoczynającymi się od +31). Obowiązuje limit 5 000 minut przez okres 30 dni w ramach polityki dozwolonego użytku. Po upływie tego okresu obowiązują nasze standardowe taryfy komórkowe. Stawki są naliczane według minut.

 

 

Prepaid - fair use policy

Lebara Prepaid nie podlega Polityce dozwolonego użytku (FUP). Polityka dozwolonego użytku stanowi część naszych Warunków ogólnych i przewiduje, że nie wolno przekroczyć normalnego użycia na miesiąc w sieci Lebara.

Pakiety danych można wykorzystać wyłącznie w Holandii. Do Lebara One i Lebara 10=20 FUP nie ma zastosowania.

Roam Like At Home FUP (Fair Use Policy): Jeżeli masz zamiar korzystać z pakietu Lebara w kraju UE, od dnia przekroczenia granicy obowiązuje maksymalny, 30-dniowy limit zużycia danych na jeden numer telefonu. Limit zależy od pakietu.

Polityka dozwolonego użytku w zakresie korzystania z tej samej sieci
Konto (10=20 i Lebara One)
Połączenia z holenderskich numerów w sieci Lebara z innymi numerami Lebara są bezpłatne przez 30 dni od ostatniego doładowania. Dotyczy to jedynie połączeń z Holandii z innymi holenderskimi numerami (rozpoczynającymi się od +31). Obowiązuje limit 5 000 minut przez okres 30 dni w ramach polityki dozwolonego użytku. Po upływie tego okresu obowiązują nasze standardowe taryfy komórkowe. Stawki są naliczane według minut.

All in NL i All in International
Połączenia z holenderskich numerów w sieci Lebara z innymi numerami Lebara są bezpłatne przez 30 dni od ostatniego doładowania. Dotyczy to jedynie połączeń z Holandii z innymi holenderskimi numerami (rozpoczynającymi się od +31). Obowiązuje limit 1 250 minut przez okres 30 dni w ramach polityki dozwolonego użytku. Po upływie tego okresu obowiązują nasze standardowe taryfy komórkowe. Stawki są naliczane według minut.